Podatki

Biuro Rachunkowe w ramach swojej oferty zapewnia pełną pomoc i obsługę prawną

w tym:

 • nadzór nad poprawnością rozliczeń publicznoprawnych w zakresie podatków:
 • dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ulgi i zwolnienia, rozliczenia roczne
 • VAT - odwrotne obciążenie ( w tym w budownictwie )
 • solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dostarczającego towar
 • podatki transgraniczne
 • VAT oraz VAT UE, ulgi i zwolnienia, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty
 • akcyzy
 • od umów cywilnoprawnych
 • od spadków i darowizn
 • podatków i opłat lokalnych
 • ceł i opłat transgranicznych
 •  

  • reprezentowanie przed organami podatkowymi I i II instancji ( US, IS, UKS ) w postępowaniu podatkowym i kontrolnym osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz prawnymi

   

  • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów podatkowych oraz skarg kasacyjnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach skargowych przed WSA i kasacyjnych przed NSA

   

  • projektowanie i opiniowanie prowadzonej działalności pod względem optymalizacji obciążeń podatkowych

   

  • sporządzanie audytu prawidłowości rozliczeń publicznoprawnych

   

  • sporządzanie opinii w zakresie prawa podatkowego

   

  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów

   

  • prowadzenie usługowo ksiąg i ewidencji rachunkowych oraz rozliczanie podatków z działalności gospodarczej

   

  Wiecej szczegółów na stronie kancelarii www.euromecenas.pl