Oferta

Biuro rachunkowe

Nasze Biuro Rachunkowe świadczy kompleksowe usługi księgowo-rachunkowe oraz z zakresu doradztwa podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

USŁUGI KSIĘGOWE :

 • organizacja księgowości, tworzenie planu kont i polityki rachunkowości zgodnie z MSR, prowadzenie ksiąg handlowych ( pełna księgowość ) przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy ( CIT, PIT, )
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT dla celów podatku od towarów i usług,
 • Jednolity Plik Kontrolny ( JPK )
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ( e-deklaracje ),
 • pomoc przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej,

(przygotowanie umów spółek kapitałowych i osobowych oraz  przygotowanie dokumentów rejestrowych w KRS, w tym rejestracja spółki w formie elektronicznej z wykorzystaniem wzorca umowy - BEZPŁATNIE DLA KLIENTÓW PODPISUJĄCYCH UMOWĘ NA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ )

 • pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pomoc prawna przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej,
 • rozliczenie podatku dochodowego oraz VAT likwidacyjnego,
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i odwoławczych przed organami podatkowymi I i II instancji, Izbą Skarbową, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Celnym, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym

KADRY I PŁACE :

 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowniczych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem (umowy o pracę )stosunku pracy,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej ( akta osobowe ),
 • przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy ( wypowiedzenie, świadectwa pracy ),
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS ( e-PŁATNIK ), elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS,
 • zawieranie i rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • badanie prawidłowości rozliczeń w ZUS,
 • pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy,
 • reprezentacja w Sądzie Pracy w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy
 • reprezentacja w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy, ZUS.

PRZYGOTOWUJEMY ZAŚWIADCZENIA DLA BANKU ORAZ BIZNESPLANY.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego naszego klienta, bezpośredni kontakt i bieżące raportowanie stanu księgowego.

Posiadamy Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego. Sprawdź nas klikając na poniższy link.